Náhrada nákladov spojených s reklamáciou

Starý občiansky zákonník prinášal veľkú nejednoznačnosť čo sa týka nákladov spojených s reklamáciou a s jej uplatnením. Nie len že nedefinoval čo to nutné náklady sú, ale nedefinoval ani ako ich náhradu uplatniť a teda mnohí predajcovia si ho interpretovali po svojom. Stretol som sa napr. s tým, že predávajúci po mne chcel, aby som ho informoval dopredu (skôr, ako za ním prídem) a on mi následne určí, aký spôsob dopravy mám zvoliť. Ak som prišiel do obchodu, tak mi cestu odmietol preplatiť, nakoľko som ho neinformoval dopredu a on nemal možnosť určiť vhodný spôsob dopravy. Článok týkajúci sa preplatení nákladov spojených s reklamáciou nájdete TU

Nový občiansky zákonník je oveľa konkrétnejší. Paragraf 1924 hovorí, že spotrebiteľ, ktorý uplatnil reklamáciou a ktorá bola uznaná (tzn. nebola zamietnutá), má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli. Zmizlo slovo „nutné“ a nahradilo ho slovo „účelne“. Nič to ale nemení na tom, že predajca vám nemusí preplatiť benzín, ak ste vzhľadom na povahu výrobku mohli ísť MHDčkou.

Takisto nový zákon definuje, kedy je treba právo uplatniť – mesiac po uplynutí lehoty, v ktorej je treba vady vytknúť. Keďže vadu je možné vytknúť počas 24 mesiacoch (resp. dlhšej doby, ak výrobca alebo predávajúci uvádza inak), žiadosť o náhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie je možné uplatniť minimálne do 25 mesiacoch od kúpy výrobku.

Citácia zákona č. 89/2012 Sb, §1923:

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Citácia zákona č. 89/2012 Sb, §1924:

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

V praxi to vyzerá tak, že keď výrobok reklamujete trikrát (a následne od zmluvy odstúpite), máte právo si zažiadať o preplatenie účelne vynaložených nákladov za všetky tri reklamácie. Každá reklamácia sú zväčša 4 cesty medzi vašim domovom a predávajúcim (prinesiete výrobok na reklamáciu, vrátite sa domov, idete si po vybavenú reklamáciu a vraciate sa domov), takže máte nárok na preplatenie 12tich ciest.

Ako postupovať?

Podľa nového občianskeho zákonníka som ešte nežiadal o preplatenie účelne vynaložených nákladov (akonáhle budem mať nejakú skúsenosť, tak sa o ňu podelím :-), ale postupoval by som rovnako, ako tomu bolo doteraz (podľa starého OZ).