Slováci študujúci na VŠ v Česku - na čo si dať pozor? (ISIC, zdravotné poistenie, prechodný pobyt, poplatky za komunálny odpad, úrad práce, ..)

Upozornenie! Článok vyšiel v septembri roku 2016. Môže byť, že odvtedy nastali menšie alebo väčšie zmeny v zákonoch. Odporúčam si konkrétne zákony vo vlastnom záujme pozrieť!

Pred šiestimi rokmi som spravil jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote - rozhodol som sa opustiť Slovensko, osamostatniť sa a šiel som študovať do "zahraničia" (do Brna). Aj keď sú oba štáty v EU a ešte pred "pár" rokmi tvorili jeden, čaká na vás mnoho nástrah. Tým najväčším sa venujem v tomto článku.

ISIC - naozaj medzinárodný?

Žiaľ, aj keď ISIC je zo svojho názvu medzinárodný, nie je tomu úplne tak. ISIC vydaný v ČR vám je na Slovensku tak na tri veci (ak vôbec :-D). Neakceptujú ho skoro nikde (železnice, MHD, ..) a teda ak chcete mať nárok na zľavnené cestovné (alebo možnosť cestovať vlakmi na Slovensku za peniaze daňových poplatníkov :-)), musíte vždy doniesť potvrdenie o návšteve školy a vybaviť si preukážky študenta. ISIC využijete asi len na diaľkovú autobusovú dopravu.

Zdravotné poistenie

Predpokladám, že všetci máte európsku kartičku poistenca (vydanú na Slovensku). Táto "zázračná" kartička vám umožňuje na Slovensku čerpať plnú zdravotnú starostlivosť (tzn. ak vás bolí bruško, môžete navštíviť pani doktorku). V Českej republike však takéto privilégium nemáte! Len akútne prípady (pohotovosť). Ak máte kašlík, smrkáte alebo vás bolí bruško, nikto vás v Českej republike neošetrí a vy sa budete musieť doplaziť naspäť na Slovensko.

V prípade, ak v Českej republike popri štúdiu pracujete (s mesačným príjmom na DPČ nad 2500Kč alebo na DPP nad 10 tisíc), automaticky za vás zamestnávateľ odvádza sociálne a zdravotné. V takom prípade to musíte do 8 dní nahlásiť vašej poisťovni na Slovensku a zo Slovenska budete odhlásení (karta sa obráti - budete mať plnú zdravotnú starostlivosť v Českej republike a na Slovensku len akútne stavy - pohotovosť). Nie je možné (je to protizákonné) aby ste boli vrámci EU prihlásení v dvoch zdravotných poisťovniach súčasne! Ak váš príjem z brigády v niektorý z mesiacov klesne a zamestnávateľ za vás v danom mesiaci zdravotné poistenie neodvedie, zas musíte do 8 dní nahlásiť zmenu a karta sa zas obráti. V stručnosti: v štáte, kde ste poistení, máte nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, inak vrámci EU máte nárok len na akútne stavy).

Ak máte v ČR zdravotné poistenie (zamestnávateľ za vás odvádza) a vy chcete aj napriek tomu mať možnosť navštíviť obvodného lekára alebo zubárku či iného lekára na Slovensku, môžete si o to na českej pobočke VZP zažiadať. V prípade, ak denne alebo niekoľkokrát do týždňa cestujete a zdržiavate sa na Slovensku, vyhovejú vám a vydajú vám ďalšiu kartičku poistenca, ktorá platí na Slovensku).

Prechodný pobyt

Ak máte v Brne prenajatý byt (alebo bývate na internáte) a máte nájomnú zmluvu, môžete si vybaviť prechodný pobyt v Českej republike. Stačí navštíviť cudzineckú políciu, doniesť doklad totožnosti, nájomnú zmluvu podpísanú od majiteľa nehnuteľnosti, účel pobytu (potvrdenie o návšteve školy), dve fotografie a za pár dní máte v rukách papier o prechodnom pobyte. Nie je to ale vaša povinnosť. Tým, že budete mať prechodný pobyt, plynú pre vás rôzne povinnosti (napr. platiť za komunálny odpad, viď ďalej), ale aj výhody (keď prekročíte 26ty rok života a nikto za vás neodvedie zdravotné poistenie, môžete si ho platiť sami v ČR a nebudete musieť na Slovensku). Kým študujete, tak by som prechodný pobyt neriešil - asi je to zbytočné. V prípade, ak plánujete v ČR ale ostať aj po štúdiu, naopak prechodný pobyt odporúčam, ale stačí s vybavovaním začať v poslednom semestri štúdia, skôr to asi nemá veľmi význam).

Poplatky za komunálny odpad

O tomto mnohí študenti nevedia. Ja som sa o tom tiež dozvedel úplnou náhodou. Poplatky sa riadia zákonom č. 565/1990 (odporúčam si ho prečítať). Povinnosť platiť "za popelnice" musíte, ak máte v obci trvalý pobyt (to sa študentov takmer nikdy netýka, nakoľko trvalý pobyt asi kvôli štúdiu nikto nemení). Ďalej musíte platiť, ak ste cudzinec (vy ako Slováci ste) a máte prechodný alebo trvalý pobyt na dlhšiu dobu, ako 90 dní (záleží teda, či máte/nemáte prechodný pobyt). Ak nespĺňane ani tento bod (a teda prechodný pobyt ste si nevybavovali), ste povinní platiť, ak sa zdržiavate na území ČR dlhšie ako 3 mesiace. Presnejšie:

Citácia zákona č. 565/1990 Sb, §10b, ods. 1, písm. a:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Vzhľadom na to, že nie je určené, či ide o tri mesiace vkuse, alebo tri mesiace za rok, písal som kompetentnej osobe (referentke správy pohľadávok, p. Alene S.), ktorá mi odpísala:

Dobrý den, je to doba, která se počítá od Vašeho příjezdu do Brna za nějakým účelem, který trvá déle jak 90 dní - např. studium předpokládá, že se v Brně zdržujete po dobu delší, než je 90 dní, aniž by přitom zákon podmiňoval nepřetržité setrvávání v Brně, tzn., že pokud se během měsíce vracíte pravidelně domů, např. na Slovensko, nebo z Brna odjíždíte kamkoli jinam, pak to neznamená, že nejste poplatníkem a nesplňujete podmínky pro vznik poplatkové povinnosti.

Takže zhrnuté a podčiarknuté, ak študujete denné štúdium v Brne a študujete viac ako 3 mesiace, predpokladá sa, že tu trávite aspoň tri mesiace času a ste povinní podľa magistratu mesta Brno za komunálny odpad platiť. Poplatok sa platí raz ročne, jeho výška sa mení (podľa zákona je to maximálne nejakých tisíc korún).

Úrad práce

Akonáhle ukončíte svoje štúdium (úspešne alebo neúspešne), musíte pracovať. Ak prácu nemáte, musíte sa do 3 pracovných dní nahlásiť na úrade práce. Ak si neplánujete hľadať prácu v ČR a chcete sa vrátiť na Slovensko, tak sa jednoducho prihlásite na ÚP v mieste svojho trvalého bydliska, ÚP bude za vás platiť zdravotné poistenie, vy máte nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a hľadáte si (alebo vám ÚP hľadá) prácu.

Ak chcete ostať z nejakého dôvodu v ČR (napríklad nie je tu Fico), môžete sa nahlásiť na ÚP v ČR (v Brne je to na ulici Polní 37). V prípade, ak ste v posledných dvoch rokoch (tzn. 24 mesiacoch) pracovali a zamestnávateľ za vás odvádzal sociálne poistenie aspoň 12 mesiacov (tzn. príjem ste mali na DPČ nad 2500 Kč alebo DPP nad 10 tisíc), máte navyše nárok aj na podporu v nezamestnanosti (výška podpory je podľa toho, ako ste ukončili posledný pracovný pomer a akú ste mali priemernú mesačnú mzdu v poslednom zamestnaní). Na podpore môžete byť 5 mesiacov a počas tejto doby vám bude štát platiť zdravotné (tzn. máte v ČR nárok na plnú zdrav. starostlivosť). Ak si prácu nenájdete, tak v prípade ak nemáte na území ČR prechodný pobyt, nemáte možnosť si sami platiť zdravotné poistenie a musíte sa nahlásiť na Slovensku. Ak prechodný pobyt na území ČR ale máte, môžete si každý mesiac platiť zdravotné poistenie sami až dokiaľ si nenájdete zamestnanie a nezačne to za vás robiť zamestnávateľ.

Dokedy som študent?

Každá organizácia to má inak. Pre dopravný podnik mesta Brno ste študentom napr. do 30.9 (následne musíte mať novú prelepku na ISIC alebo mať potvrdenie o návšteve školy). Pre úrad práce a zdravotnú poisťovňu ste však študentom do dňa, kedy vykonáte štátnu skúšku! Ak odštátnicujete napríklad 1.7 a na úrade práce sa prihlásite až 15.7, štát a vás nezaplatí chýbajúcich 14 dní a budete si to musieť zaplatiť sami.